سفارش تبلیغ
صبا

شعر و موسیقی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

آغاز

شروعی دوباره...

شروع

بیا یک بار دیگه مال من باش،بیا این بی قرارُ راحتِش کن

برای بار آخر با نگاهت،به یک لبخند شیرین دعوتِش کن

نذار تنها با تنهایی بمیره،نذار دق بکنه از بی قراری

کلام آخرت یادم نمیره،تموم لحظه های موندگاری...

منو باشُ خیال ساده ی من،که بدنام گذشتن تو میشه

همین که گفتی عشق معنی نمیده،شد آویزه ی گوش من همیشه

منو باشُ دلِ کم طاقتم رو،که محتاج دوباره ی نگاته

همون که با غریبیِ تو خو کرد،حالا افتاده ی به زیر پاته

بیا جدا شدن که مال ما نیست،حقیقت منو تو غیر از اینه

شاید باید یکی مثل منو تو،بمونه پاکیِ عشقُ ببینه

بذار آروم بگیره قصه ی ما،بیا دروغِ رفتنُ رها کن

بیا بخاطر تقدیس این عشق،به احساس خودت باشُ وفا کن

                                     ...بدرود