سفارش تبلیغ
صبا

شعر و موسیقی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

ناحق

ناحق

توقعی ندارم،این آرزوی من بود

فریادِ التماسِ،با هم یکی شدن بود

از تو توقعی نیست،از تو که بی نیازی

از تو که آرزو رو،دادی به دست بازی

جایی که حق من نیست،کنار تو بمونم

به خاطرات دل بست،این دلِ نیمه جونم

حقیقت حضورم،جای شکستن تو

یک عمر درد و ناله،تقدیم رفتن تو

سیراب میشدم من،از ماجرای احساس

گفتم تو هم از این عشق،این آرزو رو بشناس

گفتی به جز نبودن،حقی نداری از من

این ساده زیستن بود،معنای عشق و رفتن

جایی که حق من نیست،کنار تو بمونم

به خاطرات دل بست،این دلِ نیمه جونم

حقیقت حضورم،جای شکستن تو

یک عمر درد و ناله،تقدیم رفتن تو